Case werpen

Bij deze funcompo is het de bedoeling een oude computercase zo ver mogelijk te gooien. De winnaar is uiteraard diegene die zijn case het verste gooit.

Er zullen een aantal cases voorzien zijn. Natuurlijk zijn deze niet allemaal even groot of even zwaar. Daarom besluit de crew via een verlotingssyteem wie welke case krijgt.

Om de veiligheid te garanderen zullen er handschoenen aanwezig zijn.

Meer informatie volgt binnekort!

Te winnen prijzen

Meer info volgt binnenkort.